Magi

Magi är en väsentlig del av såväl Verald som av lajvet. Det är viktigt att känna till reglerna för magi för att kunna använda magi på rätt sätt under själva lajvet.

Alla som deltar på lajvet kommer inte att ha magiska förmågor. Alla karaktärer kanske inte ens vet vad magi är eller vad det går ut på. De som har magiska förmågor bör förstå hur de fungerar och vad de har för begränsningar, så att de när de använder magin kan förklara det för dem som de använder den på. Alltid när man använder sig av en förmåga så måste man nämligen säga “Veritas” först och sedan beskriva vad som händer. Mer om Veritas finns under regler.

Exempel: Eiryn har förmågan “Hela”. Keryn har blivit svårt skadad efter ett slagsmål. Eiryn vill hjälpa Keryn och går fram till honom och lägger sin hand på det stället där Keryn blivit skadad och säger “Veritas: Dina sår börjar läka och kommer efter en stund inte att synnas.” Såret försvinner nästan omedelbart från Keryn.

Obs: Om din roll har magiska förmågor står dessa i rollen du får skickad åt dig!

Obs! Ingen måste lära sig alla förmågor utantill! De som kan använda magi vet vilka förmågor de har och kan läsa sig in på dessa, för övriga spelare räcker det att ha en förståelse för hur magi fungerar under ett lajv.

 

Magiska förmågor och kunskaper

Hela: Ifall någon har blivit skadad så kan det vara orsak att försöka hjälpa den personen. Detta kan man bra göra genom denna förtrollning. Hela tar bort alla sår som man fått, men den kan inte väcka upp en person som dött. Man går fram till personen som blivit skadad och säger “Veritas: Hela – Alla dina skador försvinner.”

Söv: Man behöver röra personen som man vill använda förmågan på och säga “Veritas: Söv – Du kommer att somna och sova i 5 minuter.” Effekten håller i sig i 5 minuter och personen går inte att väcka under denna tid.

Kamouflage: Elvárer, och även vissa väsen, har bott så länge i naturen att de kan röra sig i den och nästan bli osynliga. Ifall man vill smälta in med naturen så lägger man händerna i kors över bröstet och spretar utåt med fingrarna. Detta symboliserar att man är osynlig. Man hörs fortsättningsvis trots att man är inte syns. Kamouflaget upphör ifall man stöter ihop med någon eller ger ifrån sig ljud.

Rena: Man behöver röra vid personen som är sjuk eller förgiftad för att förmågan skall kunna fungera. Den tar endast bort alla vanliga sjukdomar och giftiga effekter, men inga magiska sjukdomar. Man vidrör personen och säger “Veritas: Rena – Alla sjukdomar och giftiga effekter försvinner.”

Lugna: Lugnar ner en person som blivit skrämd eller orolig för någonting. Effekten blir bättre ifall man också talar lugnande med personen i fråga som blivit rädd. För att magin skall fungera skall man vara inom räckhåll för personen och uttala “Veritas: Lugn – Du känner dig lugnare och mindre rädd.”

Förgifta: Som en motsats till “Rena” så är vissa Väsen giftiga av sig. Med tiden så har de lärt sig att använda detta som en förmåga. Effekten av att bli förgiftad är följande: Man blir illamående och yr och känner sig allmänt svag och trött. Effekten håller i sig i 15 minuter eller tills någon har kommit använt “Rena” på en. Väsendet behöver vidröra personen och sedan uttala “Veritas: Förgifta – Du blir illamående och yr och känner dig allmänt svag och trött.”

Förbanna: Gör en person tillfälligt blind, döv eller stum. Effekten håller i sig i 5 minuter. Man rör vid personen och säger: “Veritas: Förbanna – Du är nu stum/döv/blind i 5 minuter.”

Löfte: Löften är någonting som endast väsen kan göra. En person som säger åt ett väsen “Jag lovar att…” blir bunden vid detta löfte ifall väsendet säger: “Veritas: Löfte: Du kommer att….”. Löftet håller i sig tills det som personen lovat göra, har inträffat, eller tills dess att väsendet eller personen dött. Väsen med denna förmåga är också bundna vid allt det de lovar.

 

NPC-krafter

Till att börja med så bör det förklaras vad en NPC är. En NPC (från engelskans “non-player character”) är alltså en spelledarroll, som är med i lajvet för att eventuellt hjälpa att föra lajvet framåt. NPC:erna under Bland Väsen & Vättar kommer alla att spelas av spelledare som är på plats under lägret.

Kontroll: Med denna kan förmåga kan man befalla en person att utföra en uppgift. Det kräver att man har ögonkontakt med personen i fråga som man befalla. Den som råkar ut för denna förmåga kan inte motstå den ifall man inte har en amulett som skyddar mot magiska mentala förmågor. Man ser personen som man vill befalla i ögonen och säger “Veritas: Kontroll – …..” och beskriver personen ska göra och hur den skall göra det. Effekten av kontrollen håller i sig tills uppgiften är utförd.

Förstena: Genom att vidröra någon så kan en person för en kort stund bli förvandlad till en stenstaty. Man behöver röra vid personen som man vill göra till en stenstaty och uttala “Veritas: Förstena – Du är nu en stenstaty i 2 minuter och kan inte röra dig eller tala.” Den förstenade är under denna tid oskadlig, tills dess förtrollningen gått om.

Skräck: Ifall man vill skrämmas så behöver man bara se en person i ögonen för att använda förmågan. Personen blir livrädd och flyr från platsen omedelbart. Man bör få ögonkontakt med personen som man vill använda förmågan på och sedan uttala “Veritas: Skräck – Du blir livrädd och springer härifrån. Du kommer att vara rädd i 5 minuter.”

Styrka: Denna förmåga gör en person onormalt stark för en kort tid. Man uttalar “Veritas: Styrka” och kan därefter utföra saker som att slänga iväg stora stenar, personer eller dylika styrkeprov utan problem. Effekten håller i sig endast 1 minut.

Utöver alla de förmågor som finns listade här så kan det förekomma fler förmågor under lajvets gång. Om detta meddelas i så fall innan lajvet börjar.