Regler

Här finns regler för själva lägret och regler som är specifika för själva lajvet. Om du inte lajvat förut kan det dessutom vara bra att titta på lajvarens ordlista . Alla regler kommer dessutom att gås igenom under lägret.

 

Regler för lägret

1) Lyssna på ledarna

2) Lämna inte området, förutom med en ledares tillstånd, eller med en ledare som följer med er

3) Nattfriden får inte störas, d.v.s. man springer inte omkring utomhus eller inomhus, förutom för att uppsöka WC

4) Ifall någon visslar i visselpipan måste alla komma omedelbart!

5) Ifall någon skadar sig, börjar må dåligt eller dylikt, hämta genast en ledare!

6) Ifall det börjar brinna, hämta genast en ledare!

7) Tvätta händerna efter varje WC­-besök och före varje måltid!

8) Hoppa inte på bord, söndra ingenting

9) Drick mycket!

10) Telefonerna ska vara på tyst i väskan under helgen men det är alltid ok att ringa hem

11) Det är okej att ta med godis. Men vi tar fram det först efter kvällsmaten och endera delar man åt alla eller håller sitt godis för sig själv.

 

Lajvregler

I grund och botten handlar lajv om att skapa och ha roligt tillsammans. Lajvreglerna är till för allas trivsel och säkerhet, och paras bäst ihop med sunt förnuft.

 

Säkerhet

Säkerheten kommer alltid i första hand. Om någon skadar sig, hamnar i riktig fara eller någon annan verklig nödsituation uppstår under lajvet skall man ropa “HOLD”. Då skall alla sluta lajva, upprepa ropet tills det nått alla på lajvområdet och se vad som hänt och vid behov ge hjälp. Spelledningen skall också kallas till platsen.

Om en spelare under lajvet finner sig själv i en situation som hen finner skrämmande eller obehaglig på riktigt så använder hen säkerhetsordet “ELORIA”. Detta signalerar åt motspelarna att tona ner på spelets intensitet, kanske backa några steg och låta den som uttalat säkerhetsordet få andrum och några ögonblick för sig själv. I motsats till HOLD avbryts inte lajvet.

 

Off-tecken

“Off-lajv” eller “OFF” uttrycker det som står utanför lajvet, medan “IN” eller “In-lajv” betyder något som är en del av lajvet.

Om du av någon anledning måste gå ur roll och göra någonting som inte hör lajvet till signalerar du detta genom att hålla en knuten näve ovanför ditt huvud. Detta innebär att du är off-lajv och skall totalt ignoreras av andra spelare. Detta tecken får inte missbrukas för att fly eller dylikt.

 

Off-område

Varje lajv har ett off-område, där inget lajvande förekommer. Spelare uppmuntras  att tillbringa så lite tid som möjligt på off-området, som först och främst ska användas för förvaring av off-saker. Detta är saker som av orsak eller annan inte får finnas med på lajvet, t.ex. mobiltelefoner, kameror och dylikt. Var gränserna för off-området kommer att vara, visas åt spelarna före lajvet börjar.

 

Off-runan och off-prylar

Off-runan är en symbol som används för att markera att något är off-lajv. Off-runan ser ut som bokstaven V inuti en cirkel:

Saker som har med det verkliga livet att göra ska hållas på off-området (t.ex. vid sovplatsen) under lajvet. Glasögon eller andra hjälpmedel får alltid användas på alla lajv av spelare som behöver dem för att kunna delta. Off-runan kan användas under ett lajv för att förmedla information åt spelarna om off-runan förekommer i samband med text, till exempel skrivet på en lapp. Spelare ska alltid stanna upp och läsa vad som står på ett papper märkt med off-runa, och reagera och agera utgående från vad som står där.

 

Skadegörelse

Man får aldrig förstöra någon annans egendom, även då det är lajv och man tycker att det skulle vara stämningsfullt att t.ex. riva sönder någon annans kläder, eller slänga iväg någons vapen i sjön. Man får absolut inte förstöra i naturen, byggnaderna eller saker på området. Den som orsakar skada till någon annans egendom så blir ersättningsskyldig. Arrangörerna tar inget ansvar för materiella skador som sker under lajvet.

 

Strid

I en stridssituation gäller det först och främst att hålla vakt på säkerheten, så att inga olyckor sker. Därutöver ska spelarna vara uppmärksamma på varandra och kunna strida renhårigt. Kom ihåg att strid under lajv fortfarande är rollspel, och samspel, och om det blir strid gäller det att göra den så dramatisk som möjligt. Vem som vinner striden är egentligen en bisak. Stridssystemen delas upp i två kategorier:

1. Obeväpnad strid

Om din karaktär blir förbannad kanske karaktären vill flyga på någon annan, men minns att vara försiktiga med varandra! Först och främst gäller det att inte ge sig på någon utan att personen är beredd på det.

Man strider genom att brottas. Brottningen går ut på att tumla omkring och försöka vara den som håller ner den andra. Man bör inte ta i så hårt man kan. Man lär nog märka vem som är den starkare ganska fort. Brottningen slutar då en ger upp eller om någon går emellan. Karaktärerna blir inte skadade av brottning, mer än ömhet och blåmärken, och såklart har stoltheten fått sig en törn om man förlorat. Detta är ett ofarligt sätt att göra upp om en konflikt. Detta sätt är att föredra framom att strida med vapen under detta lajv.

2. Beväpnad strid

För beväpnad strid används boffer- eller latexvapen. Dessa låtsasvapen är gjorda för att inte göra skada när man använder dem. De roller som har vapen får låna boffervapen av föreningen. Om spelare har med sig egna vapen måste de godkännas av spelledningen innan lajvet börjar. Det är strängt förbjudet att använda någon rekvisita som tillhygge i strid, såsom stolar och böcker. Eventuella skador som man får under strid ska alltid rollspelas. Blir du huggen av ett boffersvärd blöder din karaktär förstås och du måste låtsas så väl du kan utan att vara indränkt i teaterblod. För detta lajv gäller sunt förnuft när det kommer till skador. Man ska försöka föreställa sig att vapnet är verkligt. Blir man träffad i armen så är armen obrukbar. Blir man träffad i magen så är man allvarligt skadad. Huvudet, skrevet och kvinnors bröst är det förbjudet att rikta slag mot! Läkekunniga karaktärer kan förbinda sår, om de har med sig utrustning, och en vanlig person kan försöka läka någon om hen har något som passar för detta ändamål, men utan förband kan t.o.m. ett smärre skärsår på lång sikt leda till att du förblöder. Gå inte i strid med någon som inte är förberedd på detta. Striden dramatiseras och ska se allvarlig ut, men de stridande ska slå med lugna, kontrollerade slag. Boffervapen är utformade att inte göra skada, men hårda slag gör lätt ont. Inget onödigt vapenviftande får förekomma.

3. Magiska förmågor i strid

Vissa karaktärer kan ha magiska förmågor som kan användas offensivt eller defensivt under lajvets gång. Om någon använder en magisk förmåga i strid så bör personen först uttala ”VERITAS” och sedan säga vilken förmåga som hen använder. Mera om Veritas-systemet finns längre ner i denna text. Mera om magiska förmågor finns att läsa om under Magi-sidan.

 

Nedslagning

För att slå ner en annan karaktär krävs ett föremål. Oftast används boffervapen, men också andra föremål kan användas. Det viktiga är att föremålet aldrig vidrör den andra spelaren, att det i verkligheten inte är tyngre än en brödkavel, och att det absolut inte är ett vasst föremål.

Nedslagningen sker genom att man ställer sig bakom den andra spelaren, håller föremålet i sin ena hand och med andra handen lätt slår mellan skulderbladen på offret och tyst säger: ”Veritas: Du blir nedslagen”. Detta symboliserar ett mycket hårt slag mot huvudet. Blir man nedslagen så faller man medvetslös ner och förblir så i cirka 10 minuter. En nedslagen karaktär kan inte väckas, och när personen slutligen vaknar upp minns hen inte vad som hände just innan hen blev nedslagen. Karaktären lär också ha en rejäl bula i bakhuvudet och är eventuellt lite omtöcknad en tid.

Nedslagning ska alltid ske bakifrån. Du kan inte slå ner någon mitt i en strid, till exempel genom att snabbt hoppa bakom den andra så du når skulderbladen. Det behövs ändå rätt mycket kraft för att slå någon medvetslös.

 

Person som ligger på marken

Om man ser en person som ligger på marken så får man aldrig ignorera hen, eftersom det kan vara frågan om en riktig nödsituation. För det första måste man försäkra sig om att spelaren är vid medvetande. Den första personen som kommer fram till den som ligger på marken böjer sig ner, visar off-tecknet och viskar: “Är du skadad på riktigt?”. Om personen inte svarar (och alltså är medvetslös på riktigt) eller svarar “ja”, gör man förstås allt man kan för att hjälpa personen – i allvarliga fall ropa “HOLD”. Personen på marken svarar ändå förhoppningsvis “nej”, varpå man in-lajv kan ta reda på vad som har hänt genom att fråga eller undersöka. Om karaktären är vid medvetande ska karaktären berätta vad som har hänt, och om karaktären är medvetslös ska spelaren förklara situationen, till exempel genom att säga: “Veritas: Jag är medvetslös och har ett stort blödande sår på magen” eller exempelvis ”Veritas: Jag är död och har inga synliga skador”.

 

Karaktärsdöd

I många lajv är det möjligt att ens karaktär går bort, exempelvis genom förgiftning, död i strid, ålderdom eller sjukdom. En dödsscen kan vara fin och dramatisk om den sker vid rätt tidpunkt eller om den är utdragen. Få saker kan ändå förstöra en lajvupplevelse så mycket som när ens karaktär plötsligt eller genom ett stort antiklimax dör. Därför måste den spelare vars karaktär ska dö, ge sitt samtycke till karaktärsdöden. D.v.s. din karaktär kan inte dö om du som spelare inte vill det.

 

Stöld

Att stjäla saker av varandra är ett bra sätt att skapa intriger och händelser under lajvet. Saker som dokument, smycken, klenoder och dylikt hör till saker som får stjälas. Inget som har med det verkliga livet att göra får stjälas under några omständigheter. Under lajvet ska dylika saker förvaras vid sovplatsen, dvs. på off-området där vi inte lajvar. Saker som kan minska en persons möjligheter att fortsätta lajva, såsom lajvkläder och glasögon, får heller inte stjälas.

Den som har stulit någonting av en annan har ansvar för det som stulits. Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka efter lajvet och om det stulna föremålet försvunnit eller gått sönder under tiden det har varit stulet så skall den som stulit det ersätta ägaren.

 

Brygder

Brygder är ett samlingsnamn för gifter, motgift, helande drycker och dylikt som kan förekomma på lajv. Dessa representeras av vatten blandat med karamellfärg eller med örter. Alla verkande substanser medföljs av en liten lapp försedd med off-runa och en kort text som beskriver substansens verkan. Lappen finns således inte in-lajv utan är enbart till för att du som spelare ska veta hur du ska reagera på det du just fick i dig. I regel finns en lapp per dos, det vill säga om en flaska innehåller tre doser så bör det också finnas tre lappar.    

Om du vill förgifta någon så ser du till att substansen du vill använda hamnar i offrets mat eller dryck. När du ser att offret fått i sig det mesta kan du antingen själv gå och ge lappen åt offret eller be en spelledare att göra det åt dig. Obs! Om en brygd byter ägare (t.ex. den köpes eller blir stulen), se till att lappen följer med!  Utan lappen har brygden ingen verkan. Oftast skriver spelledningen lapparna och tillhandahåller flaskorna åt de spelare som berörs innan lajvet börjar.   

 

Magiska föremål

Under lajvet kommer det att finnas magiska föremål. Dessa föremål har precis som namnet säger magiska egenskaper. Detta kan vara allting från helande till skadande eller sövande effekter. Mera om magi och magiska föremål står på sidan Magi.

 

Veritas

Ordet veritas (latin: sanning) är ett muntligt OFF-tecken som används för att diskret överföra muntliga OFF-budskap från en spelare till en annan, eller från spelledare till spelare. Det som sägs efter ordet är obestridbart sant och mottagaren lyder det som sägs. Budskap som överförs med Veritas kan vara relaterade till t.ex. hypnos, gifteffekter, sjukdomsanfall eller magi. Missbruk av Veritas är strängt förbjudet; endast de spelare som fått tillåtelse av spelledarna får använda Veritas, och endast på det sätt som angetts åt dem.

Exempel 1: “Veritas, du blir absolut övertygad om att N.N. ljuger.”

Exempel 2: ”Veritas, ett vindsvep blåser omkull dig.”