Vad är lajv?

 

Lajv är en blandning av låtsaslek, teater, fantasi och friluftsliv. Ordet lajv kommer från förkortningen LARP som står för live action role-play, men på svenska pratar vi också om levande rollspel. I lajv så spelar alla deltagare varsin roll, man kan exempelvis vara en bondpojke, ett magiskt väsen, eller en ädel krigardrottning. Under Bland väsen och vättar lajvar vi i den påhittade fantasyvärlden Verald, en värld inspirerad av medeltiden, men fylld av magi och spännande folkslag! Tillsammans skapar vi en spännande historia; lite som på teater fast helt utan färdigt manus. Du bestämmer vad din roll gör!

Bland väsen och vättar får varje deltagare en kort text som beskriver den roll man skall spela. Där kan det bland annat stå hurudan personlighet rollen har, vad som hänt tidigare i hens liv, vilka relationer rollen har till andra roller på lajvet, vilka hemligheter hen bär på och ibland om rollen besitter några speciella förmågor! Rolltexten innehåller även eventuella mål och uppdrag som rollen skall försöka utföra under lajvets gång. Under detta läger får varje deltagare dessutom låna kläder och eventuell rekvisita för att på så vis se mera ut som sin roll.

Lajv är inget spel som handlar om att vinna eller förlora, utan en lek där man har roligt och skapar en berättelse med andra, men för att alla skall känna sig trygga och för att den magiska världen skall hålla ihop så måste alla följa reglerna. Förutom att all skall sträva till att spela sin roll så länge lajvet pågår så kan man påstå att grundreglerna är att respektera sina medspelare och ha roligt!

 

Varför lajva?

Man lajvar för att skapa och uppleva en intressant och spännande berättelse tillsammans med andra, för att uppleva ett äventyr och för att aktivera både sin kropp och själ. Att lajva påminner mycket om att läsa en bra bok eller att se en film, men du får själv vara huvudpersonen och påverka historien! Lajv kan också vara ett sätt att bli modigare och lära känna sig själv bättre. Man får öva på sina sociala färdigheter, men också sin kreativitet och fantasi. Dessutom får man vara utomhus i friska luften : )