Anmälning

Anmälningen är stängd!


För att anmäla sig till lajvlägret skickar man in en anmälningsblankett och betalar deltagaravgift. Betalningsuppgifter och anmälningsblanketten finner du längre ner på denna sida.

Om vi får in fler anmälningar än vi har platser på lägret så kommer platserna lottas ut bland alla som anmält sig, men de som anmält sig innan 29 mars (d.v.s. under den första anmälningsperioden) har garanterad plats i lajvet.

 

Roller

Alla roller har skrivits på förhand av arrangörerna och de bestämmer vilken roll man spelar, beroende på vilken grupp man har anmält sig till. Man får skriva in önskemål angående sin roll i samband med anmälningen till lägret, men arrangörerna kan inte garantera att alla önskemål går att genomföra. Om fler anmäler sig till samma grupp än vad det finns roller i den gruppen så lottas platserna ut. Får man inte en av platserna så behöver man inte vara orolig, man är fortfarande anmäld till lajvet och får en roll ur en annan grupp.

Det finnas tre olika grupper man kan anmäla sig till: Väsen (magiska varelser), elvárer (ett skogsfolk) och halvlingar (ett havsfolk).

Mera information om de olika grupperna hittar du här!

Observera att deltagaren inte behöver se ut som eller ha samma egenskaper som gruppen hen anmäler sig till har. Lajv baserar sig till stor del på fantasi och improvisationsförmåga och därför kan ens roll (men behöver inte) vara väldigt olik från vad man själv är på riktigt.

Rollen kommer att skickas ut en vecka innan lägret till den e-mailadress som angetts i anmälningen.

 

Deltagaravgift

I priset ingår deltagande i lägret, övernattning på plats, samtliga måltider under lägret, en färdigskriven roll samt kläder och rekvisita till lajvet.

Priset för lajvet är 45 € och betalas till:

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86

SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH

Mottagare: Eloria rf

Referensnummer: 16117

Om avgiften betalas av en annan vårdnadshavare än den i anmälningsblanketten, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan ”Barnlajv” + vilket/vilka barn betalningen gäller.

Deltagaravgiften bör vara betald senast en vecka efter att anmälningstiden gått ut, annars kommer spelaren automatiskt att avanmälas. Sista betalningsdag är 20.5.

 

Anmälningsblankett

Anmälningen är stängd!

Obs! Efter att du skickat iväg anmälningen bör du inom ett dygn få ett automatiskt svarsmail. Om så inte är fallet kan något ha gått fel under anmälningen. Försök igen och får ni inget svarsmejl då heller, ta kontakt med arrangör Troy Bodman: troy.bodman@gmail.com

  

Frånvaro

Om man av en eller annan orsak måste vara frånvarande från lajvlägret bör arrangörerna ovillkorligen meddelas.

Om man är frånvarande från lägret så återfås inte den betalda deltagaravgiften. Undantaget är ifall deltagaren blivit sjuk och arrangörerna meddelats om detta innan lägrets början. Om man är frånvarande av annan orsak än sjukdom finns det möjlighet att ge vidare lägerplatsen åt någon annan, men detta bör också göras i samråd med arrangörerna.