Folkslag

I Verald finns det fyra folkslag samt blandningar av folken och olika sorters väsen. De fyra folkslagen är: människor, elvárer, halvlingar och dvergarer. Folkslagen skiljer sig en hel del från varandra vad gäller utseende och beteende, men också när det kommer till vad de är mera lämpade för och vad de kan lära sig. De grupper som förekommer på lajvet är: människor, elvárer och väsen. Information om dessa tre finns här nedan..

 

Människor

Människorna är så vitt man vet den till antalet det största folkslaget. De har befolkat stora delar av Verald, eftersom de är ett väldigt rastlöst och äventyrligt folk. De tycker om att resa runt, upptäcka nya områden och uppleva nya saker. Detta gör att de ibland kallas “det vandrande folket”. Det här är också anledningen till att det finns människobyar i andra länder än de som styrs av människor. Människor föredrar öppna landskap framom skogar, berg och hav, varför de flesta bor i städer ute på slätterna.

Utseende

Människors utseende varierar kraftigt beroende på vilken del av Verald de kommer ifrån. Allmänna kännetecken är lätt rundade ansikten och små öron. Den genomsnittliga livslängden är 50-75 år. Människor bär bekväma kläder som kan variera kraftigt i utseende mellan olika geografiska områden. Men i allmänhet klär de sig färggrannare än de andra folkslagen. Många människor bär även någon sorts smycken i form av ringar, halsband och armband.

 

Beteende

Det är svårt att generalisera människors beteende, varför andra folkslag ibland har svårt att förstå sig på dem. På grund av sin äventyrslust blir människor ofta rastlösa ifall de tvingas stanna på en plats för länge. Men det är också vanligt att människor bor i små byar och stannar på en och samma plats hela livet. Vanliga egenskaper är lätt att lära sig, god förmåga att organisera, att ta kommando och att inspirera ledarskap i andra.

 

Tro

Människor dyrkar och tillber i stort sett alla gudar, och det skulle vara konstigt om man under sitt liv inte skulle ha tillbett någon gud. De gudar som inte tillbes så ofta är Pukhan, Nymela och Nornea. Dioni, Eja, Ukoro, Agnis och Vedeñah har flest tillbedjare bland människosläktet.

 

Magiska egenskaper

Människor har visat sig vara relativt duktiga magiker, främst för att de lär sig rätt snabbt. De har dock ingen naturlig fallenhet för magi, vilket gör att de måste träna länge för att bli magiker. På grund av detta är de flesta mänskliga magiker äldre personer. Människor har hittills kunnat lära sig alla skolor av magi, förutom naturmagi, vilket beror på att de inte står lika nära naturen som de andra folkslagen.

 

Elvárer

Elvárer är den näst vanligaste folkslag som man stöter på i Verald. Till skillnad från människor så bor de flesta elvárer i skogar och inte i städer. Om man rör sig i skogen så finns det en stor sannolikhet att man förr eller senare möter en grupp, eller stam, elvárer. Elvárerna bor ofta i hyddor eller andra liknande konstruktioner och för de mesta bor de på marken. De är ett väldigt enkelt folkslag och står väldigt nära naturen. Det är troligtvis därför som få av dem någonsin befinner sig utanför skogarna och väldigt få elvárer har någonsin varit i en stad.

 

Utseende

Elvárer känner man ofta igen på deras öron och ögon. Deras öron är kanske de som är mest utmärkande. De är längre än människoöron och lätt spetsiga upptill. Elvárer har också aningen snedvridna ögon. De flesta elvárer har en lite ljusare hudton än andra folk och enligt vissa skrönor så skulle elvárer lysa i mörkret. Om man någon gång träffat på en elvár på en stjärn- eller månklar natt så förstår man vad som menas. Deras hud har den egenskapen att den reflekterar tillbaka stjärn- och månljus.

Elvárer är ofta aningen längre än människor. Det finns berättelser om att elvárer har en onaturligt lång livstid. Det sägs att vissa kan bli flera hundra år gamla, men om det är sant så är det endast elvárerna som vet om det.

Elvárer har ofta på sig mjuka och lätta kläder, ofta i linne eller bomull. Deras kläder är sällan utsmyckade och de föredrar ofta naturnära färger. De bär sällan några smycken. I sådana fall är det någonting enkelt som har anknytning till naturen på något sätt. Ett par exempel är ett halssmycke av ben eller en slipad sten i ett rep kring halsen.

 

Beteende

Elvárer är ett väldigt stillsamt och tystlåtet folkslag. Det är i alla fall hur utomstående kunde uppfatta dem. Detta är dock inte helt sant. Sinsemellan är de väldigt pratsamma och nästan rastlösa. Nästan alla elvárer har en vilja att vara i kontakt med naturen så gott som alltid. Men de tycker inte om att bara uppleva naturen sittandes stilla utan vill ständigt uppleva den från olika perspektiv. De tycker om att känna till sin omgivning så de brukar ofta utforska det område som de befinner sig i väldigt noggrant för att kunna känna sig hemma. De är också väldigt måna om naturen och dess välbefinnande. Elvárer ser på naturen som någonting man borde sträva till att leva i harmoni med och inte i konflikt med. Detta gör att många elvárer ser ner på till exempel människor som hugger ner skogar bara för att kunna bygga upp städer eller ett hus. Skulle de få bestämma så skulle alla leva i skogen, så som alla har gjort någon gång i tiden.

 

Tro

Elvárer tillber samtliga gudar efter behov. Dock tillbes vissa gudar till oftare än andra. Detta beror främst på att de står naturen så nära. Dessa gudomar är: Vedeñah, Eja, Pukhan, Nymela, Diono, Ukoro och Nornea. De som man mera sällan tillber är Agnis, Syrána och Tyros.

 

Magiska egenskaper

Elvárer har en viss naturlig fallenhet för magi, främst naturmagi som nästan verkar vara nästan en naturlig del av dem. Alla elvárer vill inte lära sig att använda denna magi, men de flesta gör det.

Väsen

Väsen är i detta fall ett samlingsnamn för flera olika varelser, till exempel vättar, vittror, lyktgubbar, svartalver, troll, och så vidare. Man vet inte så mycket om de olika väsena i Verald. Detta beror på att de är väldigt folkskygga och ofta blyga av sig. Det är i alla fall vad man tror att de är. Sanningen är att de egentligen inte är någondera av sig. De ogillar bara för det mesta vad de andra folkslagen håller på med och anser dem ofta som tråkiga eller farliga. Väsen tycker om att vara påhittiga, illvilliga och smått elaka av sig, speciellt om de anser att man gjort dem orätt eller illa. De har en egen form av magi och man anser allmänt att det är guden Pukhan som gett dem deras krafter. Väsen kan man hitta lite var som helst, men för det mesta så håller de sig i närheten av där det finns någon form av befolkning.

 

Utseende

Utseende på väsen varierar kraftigt, precis som deras storlek, längd, hudfärg och allt annat. Därför är det omöjligt att säga hur väsen ser ut överlag. De kan vara håriga, hårlösa, långa, korta, mörka eller ljusa.

 

Beteende

Väsens beteende varierar väldigt kraftigt från individ till individ och också beroende på till vilken typ av väsen det är fråga om. Man kanske allmänt anser att väsen inte är de mest intelligenta varelserna och man behandlar dem ofta som dumma varelser, vilket ofta är ett misstag. Väsena är sällan så dumma som de utger sig för att vara.

De flesta är tycker om att hitta på rackartyg och ofog, medan vissa bara är ute för att ha lite roligt. En sak som ofta är gemensam är att ifall de känner sig hotade så blir de ofta aggressiva mot vem eller vad än som hotar dem, om det sedan är ett annat väsen eller en person från något folk, eller ett vilddjur. Då slåss de ofta med huggtänder och klor för att överleva, ifall det kommer till en sådan situation att de måsta kämpa om sitt liv. Man skall inte underskatta ett väsen. De är segare än man tror.

 

Tro

Väsen dyrkar sist och slutligen väldigt få gudar. Den gud som de alla dyrkar av hela sitt hjärta så är Pukhan, väsens beskyddare. Utöver det så dyrkar de ofta också Nymela.

 

Magiska egenskaper

Vissa väsen har magiska egenskaper, medan andra totalt saknar den. Detta är väldigt beroende på ett hurdant väsen man är. Ofta har de någon form av naturmagi att tillgå och vissa väsen har helt unika förmågor som ingen annan har.