Världen

Tellárins dolda skatt utspelar sig i den fiktiva världen Verald. Verald är en medeltidsinspirerad fantasyvärld där det existerar magi, väsen och olika folkslag. De olika folkslagen som finns i Verald är människor, elvárer, dvergarer och halvlingar. Under folkslag kan du läsa mera om de folkslag som kommer att finnas på lajvet.

Hittills har Verald genomlevt fyra olika tidsåldrar: skapelsen, den gyllene tidsåldern, förstörelsens tidsålder och nu fredens tidsålder. Under skapelsens tidsålder skapades världen samt alla gudar. Av den gyllene tidsåldern finns väldigt lite kunskap och minnen kvar och för många är den tidsåldern ett mysterium. Nu är man 964 år in i fredens tidsålder och lugnet har mer eller mindre lagt sig efter det stora kriget som skedde under förstörelsens tidsålder.

Verald består för tillfället av fjorton olika länder och efter snart 1000 år av fred finns det inga större oroligheter länderna emellan, även om det stora kriget har satt sina spår. För vissa folk känns kriget långt borta och för andra är det närmare i historien. Det är t.ex. över tio människolivstider sedan kriget men för elvárerna knappt fyra.

Fem länder domineras av dvergarer, fyra av elvárer, tre av halvlingar och två av människor. Väsena är få och finns i små populationer här och var i hela Verald.

Lajvet utspelar sig i byn Tellárin, som befinner sig i elvárlandet Ceresíe. Huvudstaden i landet heter Dvinélem. Ceresíe ligger i norra Verald. Landet trafikeras mycket av handelsresande men på grund av den täta skogen som täcker största delen av landet och farorna som lurar där, samt den karga östkusten, kan det vara svårt att ta sig fram om man inte vet de rätta vägarna. Tellárin ligger väldigt nära den stora sjön som kallas Vedeñahs hav.

Tellárin var från början en elvárby, men i många hundra år har både elvárer, halvlingar och gemensamt levt i byn. Byar där flera olika folk lever tillsammans har ökat under de senaste 700 åren och vissa menar att det är en orsak till den långa tiden av fred i Verald: folk har lärt sig att leva tillsammans. Ingen nekar ändå att det då och då uppstår mindre tvister mellan de olika folken.

Läs mera om Veralds folkslag, magi eller varför inte stämningstexten om byn Tellárin. Till lajvet behöver du endast bekanta dig med texterna som finns här på hemsidan, men om du är nyfiken kan du läsa mer om Verald i boken. Boken är utformad som en handbok i bordsrollspel, en annan typ av rollspel än lajv, men i början av boken finns information om världen i sig.