Världen

Bland väsen och vättar utspelar sig i den fiktiva världen Verald. Verald är en medeltidsinspirerad fantasyvärld där det existerar magi, väsen och olika folkslag. De olika folkslagen som finns i Verald är människor, elvárer, dvergarer och halvlingar. Under folkslag kan du läsa mera om de folkslag som kommer att finnas på lajvet.

Hittills har Verald genomlevt fyra olika tidsåldrar: skapelsen, den gyllene tidsåldern, förstörelsens tidsålder och nu fredens tidsålder. Under skapelsens tidsålder skapades världen samt alla gudar. Av den gyllene tidsåldern finns väldigt lite kunskap och minnen kvar och för många är den tidsåldern ett mysterium. Nu är man 150 år in i fredens tidsålder och lugnet har mer eller mindre lagt sig efter det stora kriget som skedde under förstörelsens tidsålder.

Verald består för tillfället av fjorton olika länder. Fem av länderna domineras av dvergarer, fyra av elvárer, tre av halvlingar och två av människor. Väsena är få och finns i små populationer här och var i hela Verald.

Lajvet utspelar sig i människobyn Milheim, som befinner sig i elvárlandet Omèshia. Huvudstaden i landet heter Silvannaési landet ligger i den västra halvan av Verald. Landet är fullt med uråldrig granskog där farorna från svartalfer och andra illvilliga väsen ständigt lurar. Milheim ligger inne i skogen en bit från huvudstaden och nära Edkungsvägen som går genom landet. Milheim ligger långt ifrån någon annan människoby och är på så sätt rätt isolerad.

Lajvet utspelar sig under den dag när festligheten Fjärrändesmål ska hållas i Milheim. Det är en uråldrig tradition i byn och det sägs att på den dagen brukade det förr komma långväga gäster till byn men ingen minns mera vilka dessa riktigt var. Människorna i byn förbereder sig för festligheterna när de vuxna mystiskt försvinner, samtidigt smyger väsena i skogen närmare byn och en grupp elvárer närmar sig byn för att be om hjälp.

Läs mera om Veralds folkslag, magi eller varför inte stämningstexten om byn Milhem.